[APalma] Sistema de manteniment del catàleg de serveis

Período: 
2011

 

Fases

L’Ajuntament de Palma va posar en marxa l’elaboració d’un catàleg de serveis per informar a la ciutadania dels serveis a la seva disposició i facilitar al personal del propi ajuntament el contacte i la col·laboració entre responsables i persones de referència dels diferents serveis. Una vegada establerta l’estructura del serveis i de les prestacions i procediments associats, així com identificats la gran majoria d’ells, es va presentar la necessitat de:

  • Tal com estava previst, presentar un sistema que permeti l’actualització i manteniment del catàleg de serveis, de la seva estructura i de la informació corresponent a cada element.
  • Completar de manera àgil el detall de, especialment, cada prestació; per la qual cosa és necessari comptar amb la col·laboració i implicació directa de personal municipal relacionat i coneixedors dels seus àmbits de servei.

Aquest projecte per establia un sistema de manteniment del catàleg que cobria aquestes necessitats, a l’hora que acomplia amb una condició fonamental: que sigui el propi personal de l’ajuntament qui estigui capacitat i sigui el responsable, a mig termini, de actualitzar y mantenir aquest catàleg.

Per això es va portar a terme un treball de revisió i definició final del catàleg i la seva estructura, així com de la informació concreta a obtenir de cada element del catàleg. Aquest treball es portava a terme mitjançant sessions de treball amb un grup de persones que es constituirien en el grup de suport i supervisió del sistema a l’ajuntament.

Establert aquest grup i acordada l’estructura i continguts necessaris, es passava a formar a personal de cada àmbit de serveis per capacitar-los per mantenir el sistema. A més de la formació concreta i presencial, les persones implicades disposaven, per un període de 2 mesos, de suport en línia per qualsevol dubte relacionat amb el procés de manteniment.

Re(d)laciones
Colaboradores: