[Base] Assistència tècnica en la recollida de dades per internet, la seva tabulació i anàlisi, per a l'estudi de clima laboral

Período: 
2010

Col·laboració en el desenvolupament de la plataforma d'Internet destinada a crear el qüestionari de l'estudi de  clima laboral i a recollir les respostes de personal. També vaig fer la primera tabulació i anàlisi de les dades resultants.

Re(d)laciones