[DGAD] Mapa de recursos geolocalitzats de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

Período: 
2008-2009

Desenvolupament

El desplegament de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD) cercava facilitar al ciutadà l’accés a l’atenció a la dependència apropant les gestions i els professionals al ciutadà, per això calia optimitzar el repartiment de recursos al territori Balear. Es tractava doncs d’”inventariar” tant els professionals como les infrastructures de que la Xarxa disposa i d’ubicar-los al mapa de les Illes Balears de forma que sigui el més fàcil possible determinar quins recursos havien de ser assignats en funció de la població i de la dotació del territori local, i poder conèixer amb claredat l’abast de influència geogràfica dels recursos disponibles.

D’aquesta manera, la informació és útil tant per als professionals responsables del procés d’atenció a la dependència, distribuïts localment, como per als ciutadans que vulguin conèixer a qui i a on poden acudir i quins són els recursos propers al seu lloc de residència actual.

Es projecte assolia l'elaboració d’un mapa de la xarxa on figurin tots els recursos geolocalitzats sobre un mapa dinàmic a disposició de professionals i ciutadans. El mapa està desenvolupat amb tecnologies “obertes” per assegurar la seva disponibilitat al llarg del temps, l’economia en el seu desenvolupament, la màxima compatibilitat en la interfície (web) i la facilitat d’ampliació posterior.

De fet, el projecte es centrava en unes dades fonamentals per al desplegament i posada en marxa de la Xarxa: la distribució dels recursos d’atenció en el territori. En acabar, a l'estiu de 2009, es disposava de la plataforma per poder seguir amb la geolocalització de altres informacions i ja s’havien introduït les dades de recursos necessàries per la posada en marxa de la Xarxa.

Re(d)laciones