[TTAS] Plataformes per al lloc web i la gestió de tasques del treball amb suport

Período: 
2008- actualitat

Desenvolupament i manteniment de dues plataformes per als treballadors de les entitats adscrites a la Taula de Treball amb Suport [TTAS]:

  • La plataforma per al lloc web està desenvolupada en Drupal i es constitueix en la presència de la TTAS en Internet. A més de presentar a l'organització i a les entitats que la suporten, es el lloc on es recullen documents, ordres del dia i actes de les reunions.
  • Una segona plataforma web permet que els treballadors de les entitats registrin les seves tasques de cercar empreses i llocs de treball per al ususaris (persones amb discapacitat) i també tot allò que necessition per gestionar la seva feina amb empreses. A més, permet que qualsevol treballador pugui conèixer la situació de totes les empreses que es presten a contractar persones amb discapacitat. 
Re(d)laciones